12378073_487220591480389_7856922908131690363_o.jpg

רינן קרני, אדריכל רשוי

קרני אדריכלות אחרת, נותנת לך הלקוח שרות בביתך בשעות נוחות וליווי אישי צמוד עד קבלת המפתח, תוך עבודה תכנונית משותפת להשגת תוצאה מיטבית.

במהלך הפגישות נאפיין את הנדרש לפי פרמטרים תכנוניים, כגון המצב המשפחתי הנוכחי והעתידי ותנאי האתר, עבור תכנון חללים באופן יעיל ונכון.

תכנון חללי מבנה מוגדרים, המתאימים מבחינת התנועה שביניהם והמקום בו הם נמצאים, מביא לתכנון יעיל של חללי הבית והסביבה בה הוא עומד.

אני מאמין שאדריכלות היא שילוב מוקפד ויצירתי בין צרכי הלקוח, ניתוח האתר מבחינת אור, אוויר ונוף והפיכתם למערכת הרמונית אחת.

כלקוחות המשרד תזכו לליווי מקצועי לאורך תהליך התכנון מגיבוש הרעיון והתכנון סופי, דרך רישוי המבנה עם הגורמים המוסמכים ויצירת קשר עם אנשי המקצוע, עד סיום הבנייה.


הגדרת מערכת היחסים בין תנועה ומרחב היא המפתח לעיצוב נכון ומחושב